Hulp in Gelderland is een organisatie met korte lijnen en vaste aanspreekpunten. Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact en spelen in op uw persoonlijke wensen en omstandigheden

Voorafgaand aan de eerste keer dat u de hulp afneemt komen wij altijd langs voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek, waarbij wij eventuele vragen beantwoorden en uw hulpvraag doornemen. Na het gesprek gaan wij binnen onze organisatie op zoek naar een hulp die het beste aansluit op uw behoeften. Deze hulp wordt uw vaste hulp en zal vervolgens bij u aan de slag gaan.

Wij meten periodiek of u tevreden bent met uw huidige hulp en met onze dienstverlening.

Daarnaast verzorgen wij uw administratie en de uitbetaling van uw hulp. Wij kunnen u daarnaast van antwoorden voorzien op algemene vragen over huishoudelijke hulp vanuit bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of een Persoons Gebonden Budget (PGB).

WMO vanuit gemeente

Onze professionals zijn flexibel, beschikken over de benodigde kennis en certificaten en zijn zowel inzetbaar voor fysieke werkzaamheden als regievoering.

Ja, heb ik nodig!

Persoonsgebonden budget

Professioneel, betaalbaar en flexibel.

Ja, heb ik nodig!

Particulier

Professioneel, betaalbaar en flexibel, mantelzorgondersteuning.

Ja, heb ik nodig!

Meer informatie nodig?

Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons om te bepalen wat de beste hulp voor u is.