Hulp in Gelderland heeft ruime ervaring in het leveren van diensten aan huis. Wij voorzien mensen met uiteenlopende leefomstandigheden van hulp bij het huishouden.

    • Ouderen die langer zelfstandig blijven wonen
    • Gezinnen waarbij de tijd en zorg naar het kind gaat
    • Mensen met uiteenlopende beperkingen
    • Gezinnen met één of meer werkende ouders
    • Particulieren die ontlast willen worden bij het huishouden

WMO vanuit gemeente

Onze professionals zijn flexibel, beschikken over de benodigde kennis en certificaten en zijn zowel inzetbaar voor fysieke werkzaamheden als regievoering.

Contact

Hulp in Gelderland is WMO-partner van de gemeente Duiven, Montferland, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. U kunt na toewijzing van een indicatie uw voorkeur voor onze organisatie aan uw gemeente doorgeven.

Wij garanderen u te allen tijde een vaste hulp en invalkracht bij afwezigheid of ziekte van deze hulp. Daarnaast hanteren wij een vast aanspreekpunt binnen onze organisatie. Wij hechten veel waarde aan goed contact met onze cliënten.

De hulpen van Hulp in Gelderland beschikken over de juiste competenties en ervaring en zijn, indien gewenst, voorzien van de benodigde certificaten met betrekking tot het signaleren van dementie en cytostatica (werkwijze na chemokuur).

Persoonsgebonden budget

Professioneel, betaalbaar en flexibel.

Contact

U kunt er ook voor kiezen om de hulp vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB) in te zetten. Met een PGB voert u zelf de regie, maar ontlasten wij u bij de administratie. Daarnaast beschikt u te allen tijde over een hulp die aan uw wensen voldoet. Deze wordt vervangen bij afwezigheid of ziekte van de hulp.

Wij garanderen u professionele hulp, tegen een betaalbare prijs. Daarnaast heeft u één vast aanspreekpunt binnen onze organisatie voor vragen of opmerkingen.

Particulier

Professioneel, betaalbaar en flexibel, mantelzorgondersteuning.

Contact

Het is ook mogelijk om de hulp en ondersteuning particulier af te nemen. Wij garanderen u te allen tijde een vaste hulp en inval bij afwezigheid of ziekte van deze hulp. Daarnaast hanteren wij een vast aanspreekpunt binnen onze organisatie. Hiervoor geldt het tarief van € 18,88 per gewerkt uur.

U ontvangt elke vier weken een overzichtelijke factuur met daarop de gewerkte uren. Daarnaast verzorgen wij zelf de uitbetaling van de hulp. Wij zorgen daarnaast voor de juiste overeenkomsten conform de regeling dienstverlening aan huis zodat u er zeker van bent dat alles netjes is vastgelegd.

Tot slot is er de Huishoudelijke Hulptoelage (HHT-regeling). Deze toelage is er om mantelzorgers te ontlasten bij het eigen huishouden. De exacte invulling van deze regeling verschilt per gemeente, maar voorziet u in alle gevallen van een ruime korting op uw huishoudelijke hulp.

Meer informatie nodig?

Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons om te bepalen wat de beste hulp voor u is.